גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...השומר אחי אנכי"

ב.

גאולת הדם

ג.

קורבנות

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"גדול עווני מנשוא"

פרשת בראשית
שנת תשי"ז

קין והבל

בראשית פרק ד

הערה: גיליון זה הוא המשכו של גיליון בראשית תשט"ז שעסק בחלק הראשון של פרקנו

ובייחוד בפסוק ח', עיין שם וצרפהו לגיליוננו זה.

א.  "...השומר אחי אנכי"

בראשית רבה כ"ב ט':

ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנכי.
משל לאיפורכוס (שר הממונה לשמור בני המדינה), שהיה מהלך באמצע פלטיא (רחוב גדול ברשות הרבים), מצא הרוג ואחד עומד על גביו. אמר לו: "מי הרגו?" אמר לו (זה העומד על גבי ההרוג): אנא בעי ליה גבך, ואת בעי לי גבי? (=אני מבקשו מעמך ואומר, שאתה הרגתו, ואתה אומר שאני הרגתיו?! מתנות כהונה). אמר לו (האיפורכוס): לא אמרת כלום.

תנחומא א' ט':

כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא: "אי הבל אחיך", אמר לו: "לא ידעתי, השומר אחי אנכי?" אתה הוא שומר כל הבריות, ואתה מבקשו מידי?! משל למה הדבר דומה? לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפש. לבוקר תפשו השוער. אמר לו: "למה גנבת את הכלים?" אמר לו: "אני גנב ולא הנחתי אומנותי, אבל אתה אומנותך בשער לשמור, למה הנחת אומנותך?! ועכשו אתה אומר לי כך?!" אף קין כך אמר...

1.

הסבר מה משמעותה של טענת קין אל הקדוש ברוך הוא (וטענת כל חוטא) לפי דברי חז"ל אלה!

2.

מה משמעותה של תשובת הקדוש ברוך הוא: "לא אמרת כלום"?

(עיין גם בדברי יצחק היינמן, דרכי אגדה, עמוד 17).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר