גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית לכלל פרשתנו

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

תפקיד האבנים שעל האפוד

ד.

"והיה על מצחו תמיד..."

פרשת תצוה
שנת תשי"ז

בגדי כהונה

שמות פרק כח

א.  שאלה כללית לכלל פרשתנו

הקדוש אנשלמה אשתרוק, מברצלונה (במאה ה-14) בספרו מדרשי התורה:

...ואחשוב כי בעבור שהכונה היתה ראויה למשה ונעתקה לאהרן ובזה הסדר לתיקון וסידור מלבושי הכהונה וחינוך ההדלקה הקודמת לכל עבודות היום בהטבה והמאורות בהדלקה... ושמשה רבנו בענותנותו התחזק בכל אלו העניינים לכבוד אהרן ולתפארת והתעורר כאילו היתה מעצמו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה, לא כמצוּוה ומוכרח, רק ברצון גמור וכאוהב נאמן הממציא עצמו לעשות רצון קונו ואוהבו...

התוכל למצוא בלשון פרשתנו את הרמז שממנו למד את ענותנותו של משה רבנו וותרנותו לאחיו בלב שלם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר