גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

איסור ריבית במשנה

ב.

"...והחזקת בו..." - שאלות ברש"י

ג.

"אל תקח מאתו"

ד.

"נשך"-"מרבית"

פרשת בהר
שנת תשי"ז

איסור ריבית

ויקרא פרק כה, פסוקים לה - לח

א.  איסור ריבית במשנה

בבא מציעא עד ע"ב:

ואלו עוברין בלא תעשה. המלוה (בריבית) והלווה (בריבית) והערב והעדים, וחכמים אומרים: אף הסופר עוברים משום (ויקרא כ"ה ל"ז) "את כספך לא תתן בנשך" ומשום (שם ל"ו) "אל תקח מאתו נשך" ומשום (שמות כ"ב) "לא תהיה לו כנושה" ומשום (שם) "ולא תשימון עליו נשך" ומשום (ויקרא י"ט) "ולפני עיור לא תתן מכשול".

1.

התוכל להסביר למה הקדימה המשנה את פסוק ל"ז (את כספך לא תתן...") ואיחרה את ל"ו ("אל תקח מאתו..."), ולמה לא הלכה לפי סדר הפסוקים בתורה?

2.

מה עניין הפסוק ויקרא י"ט י"ד "ולפני עיור לא תתן מכשול" לאיסור ריבית, והלוא המלווה והלווה אינם "עיוורים" כי יודעים הם אשר לפניהם?

------------------------------------------------------------------------------------

ועיין גיליון קדושים תשי"א, שאלה א.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר