גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השליחות

ב.

סמיכות פרשיות

ג.

"מלך אדום"

ד.

"אחיך ישראל"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

תגובות אדום

ז.

"פן בחרב אצא לקראתך"

פרשת חוקת
שנת תשי"ז

שליחות לאדום

במדבר פרק כ, פסוקים יד - כא

הערה: עיין גיליון חוקת תש"ה, בייחוד א וה-1!

א.  השליחות

השווה את דברי השליחות הראשונה של משה למלך אדום (פסוקים י"ד-י"ז) לדברי השליחות השנייה (פסוק י"ט). והלוא דברי השליחות השנייה - שומה עליהם להיות מתקבלים יותר על דעתו של מלך אדום.

הסבר – לפרטי הדברים – במה עשויים דברי השליחות השנייה להתקבל יותר על דעתו ולשכנעו מדברי השליחות הראשונה!

ועיין לשאלה זו רש"י בראשית כ"ד נ"ה ד"ה ימים, ד"ה או עשור.

(ועיין גיליון שמות תש"ה שאלה ב2!).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר