גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"מקץ...שמיטה"

ב.

"שבע" - "שביעית"

ג.

מהמשנה

ד.

ההבדל בין ריבית לשמיטת כספים

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

השוואת מפרשים

פרשת ראה
שנת תשי"ז

שמיטה

דברים פרק טו, פסוקים א - יא

עיין גיליונות ראה תש"ו-תש"ז. בייחוד בטעם הכללי של המצווה,

וביחס המיוחד לניסוי תש"ו שאלות א, ד.

 

א.  "מקץ...שמיטה"

פסוק א'

"מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה"

רמב"ן:  

מקץ... שמיטה: והנכון בעיני שיזהיר על שנת השבע עצמה שנעשה אותה שמיטה ובחריש ובקציר, כמו שאמר (שמות כ"ג י"א) "והשביעית תשמטנה ונטשתה". וזה טעם "תעשה שמיטה" – שתשבות, כדרך (שמות ל"א ט"ז) "לעשות את השבת"; וקיצר באיסור הזמירה והקצירה, שכבר הזכירם בביאור, אבל הוסיף לבאר כי היא שמיטה לה' גם בהשמטת כספים. וזה טעם "כי קרא שמיטה לה'", שהוא שבת לה', וכל המעשים ישבותו.

1.

שלושה קשיים רצה הרמב"ן ליישב בדברים אלה. אלו הם?

2.

מהי ראיתו משמות ל"א ט"ז?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר