גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ותרץ ותגד לאביה"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"אך עצמי ובשרי אתה"

ד.

"הכי אחי אתה"

ה.

"...ועבדתני חינם..."

ו.

"הלקח"

ז.

"ונתנה לך גם את זאת"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשי"ח

נתינת לאה ורחל ליעקב

בראשית פרק כט, פסוקים יב - כז

עיין גם גיליון ויצא תש"ח.

א.  "ותרץ ותגד לאביה"

פסוק י"ב

"וַתָּרָץ וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ"

רש"י:

לפי שאמהּ מתה, לא היה לה להגיד אלא לו.

רמב"ן

לשון רש"י "אמה מתה" וכך בבראשית רבה. ולפי פשוטו לבַשרו ביאת קרובו ושיצא אליו ויכבדהו, כי אמהּ - מה לה ומה תעשה לו: אבל רבקה הראתה את אמה התכשיטין אשר נתנו לה, כמנהג הנערות.

1.

התנהגותה של מי משתי הבנות זקוקה להסבר ולהנמקה מיוחדת – לדעת המפרשים הנ"ל – התנהגותה של רבקה או של רחל?

2.

איזה קושי בפרקנו מתבאר על ידי פירושו של רש"י נוסף על הקושי העיקרי שעליו הוא עומד?

3.

התוכל להביא ראיה מדברי חז"ל לנכונות דעתו של הרמב"ן, כי "אמה מה לה ומה תעשה לו"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר