גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

חלום יוסף ובריאת העולם

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשי"ח

חלום יוסף

בראשית פרק לז

עיין גם גיליון וישב תשט"ז.

א.  שאלות כלליות

1.

בכמה שלבים מתוארת התגברות השנאה אל יוסף בפרקנו?

2.

מקשים המפרשים:

למה זה שנאוהו האחים על חלומותיו, וכי הוא האשם בחלומותיו, והרי הם יבואו על האדם מבלי רצונו?

נסה לענות על קושייתם.

3.

מקשה אברבנאל:

איך יוסף בהיותו חכם ונבון היה מספר חלומותיו לאחיו לדעתו שהיו שונאים אותו, ולא יכלו דברו לשלום, האם לא ידע שיוסיפו עוד שנוא אותו בשומעם שאפיים ארצה ישתחוו לו, ואין סכל כאיש אשר בפיו ובשפתיו יקנה אויבים, כל שכן את אחיו ובעלי בריתו?

נסה לענות על קושייתו.

4.

מה ההבדל העיקרי בין חלומו הראשון לשני - היש לראות הדרגה ביניהם בסמלם את גדולתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר