גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פירוש מילת "הארץ"

ב.

פירוש מילת "לפני"

ג.

בביאור פסוק "וירא אלהים" וכו'

ד.

חטא החמס

ה.

ההנמקה להצלת נח

ו.

זכר המבול בדברי הנחמה

ז.

"ברגע קטן, בשצף קצף"

ח.

"כל כלי יוצר" - מדברי המדרש

פרשת נח
שנת תשי"ט

דור המבול + הפטרה

בראשית פרק ו, פסוקים יא - כב

גיליון זה הוא המשך גליון נח תשי"ח שעסק בפסוקים הראשונים של פרשתנו.
א.  פירוש מילת "הארץ"

פסוק י"א

"וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱ-לֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס"

ראב"ע:

ד"ה ותשחת הארץ: הטעם: "אנשי הארץ" וכן (יחזקאל י"ב י"ב) "ארץ כי תחטא". וכן (בראשית מ"א נ"ז) "וכל הארץ באו מצרימה לשבור".

קאסוטו, מנח עד אברהם עמוד 28:

ותשחת הארץ: וי"ו של ניגוד. כלומר: אבל בניגוד לאלה הנזכרים קודם, כל בני הארץ מושחתים היו. והתנהגותם המושחתת היתה מחניפה ומשחיתה את הארץ אשר הם יושבים עליה.
הרעיון רגיל במקרא...

1.

מה ההבדל בין שני הפירושים למילת "הארץ"?

2.

התוכל להביא סיוע לקאסוטו מפסוק אחר בפרשתנו וממקום אחר בתורה שהתנהגות מושחתת משחיתה את הארץ?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר