גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי רמב"ן

ב.

"אל תאמר...לא בצדקתך..."

ג.

קשר בין הפסוקים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תשי"ח

וזכרת את ה' אלוקיך

דברים פרק ט

בפרק זה בפסוקים ז-יז עסק גם גיליון עקב תשי"ב, בעיקר בחלקו השני. עיין שם.

א.  שאלות בדברי רמב"ן

פסוק י"ח

"וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל"

רמב"ן:

וידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, כי נמשלו לאריות ולזאב יטרוף, ומלכי כנען במלחמה ניצחו אותם, על כן אמר: אם תחשוב (ח' יז) "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" – תזכור ה' שהוציא אותך ממצרים, ולא היה לך שם כוח ועוצם יד כלל. ותזכור עוד, כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם עשה לך כל צרכך, אם כן, גם החיל הזה אשר עשית בכוחך, ה' הוא שנתן לך הכוח כאשר עשית אותו. ואם תשכח את ה', יכלה כוחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם, כי כל עוזבי ה' יכלו.
וחזר להביא עוד ראיה אחרת, שלא תחשוב "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", ואמר (ט' א'): "שמע ישראל" דבר אמת מפי, כי הגויים האלה הם גדולים ועצומים ממך, ואיך תנצח במלחמה? ועוד, יש להם ערים גדולות ובצורות לרוב בשמים, ואיך תכבוש אותם? ועוד, ששם עם גדול ורם, בני ענקים, שאתה ידעת מן המרגלים שראו אותם, ואתה שמעת מימיך הראשונים, שלא יתייצב אדם לפניהם. וכשיתברר לך כל זה, יש לך לדעת ולהאמין מן היום הזה, כי לא תוכל לעבור עליהם כלל עד שתדע בלבבך, (ט' ג') "כי ה' העובר לפניך אש אוכלה הוא ישמידם" ויכניעם, לא כוח ועוצם יד שנתן לך, אבל יד ה' עשתה זאת בתקיפין שבהן. וזה רמז למה שיהיה (יהושע י') "וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים", וכן אמר שם: "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו... כי ה' נלחם לישראל".
והערים הבצורות שהזכיר כאן רמז לחומת יריחו שנפלה לפני הארון וזהו שאמר דוד (תהילים מ"ד ד'): "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם".

1.

למה מפרש הרמב"ן פסוקים א-ב-ג בפרק ט' בד"ה של פסוק יח בפרק ח' ולא במקומם?

2.

למה מכניס הרמב"ן בתחילת דבריו את גבורת ישראל במלחמה, והלוא הפסוקים שלפני כן (יא-יג) על הצלחתם בחקלאות ובהרמת מצבם הכלכלי ידברו?

3.

מה הם הקשיים השונים והתמיהות בפסוקים אלה שרצה הרמב"ן לישב?

4.

לשם מה מוסיף הרמב"ן בפרשו פסוק א' בפרקנו את המילים "דבר אמת מפי" – מה תיקן בזה?

5.

מניין לו שבפסוק א' הכוונה ליריחו ולא לערים הבצורות, שעליהן מדובר בפרק ג' פסוק ה'?

6.

לכאורה יש סתירה בין תחילת דברי הרמב"ן על ניצחון ישראל במלחמה כי גיבורים הם ובין סוף דבריו על ניצחונם הנסי, הסבר כיצד יתיישבו הדברים יחד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר