גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות סגנון

ג.

בהסבר תכונת "קשה העורף"

ד.

"כי עם קשה עורף אתה"

ה.

כפל בפסוקי נתינת הלוחות

ו.

חטא העגל - בעוד שהמלך במסבו

פרשת עקב
שנת תשי"ב

נאום משה: העגל והלוחות

דברים פרק ט

למבנה פרשתנו בכללה ולקשר בין פרקים ט'-י'-י"א; א'-כ"ה בפרט, עיין גיליון עקב תש"ו.

א.  שאלות כלליות

1.

מה הקשר שבין חטא העגל המסופר בפרקנו בפירוט, ובין רעיונו העיקרי של פרקנו?

2.

בעל עקדת יצחק, מקשה:

למה הכניס תוך סיפור זה "ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה..." ועוד הזכיר "ובשלוח ה' אתכם מקדש ברנע... ותמרו את פי ה'", והלא בתחילת הספר הוכיח על דבר המרגלים – ויותר מדי?

נסה לענות לשאלתו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר