גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"וקם"- והלא זו ירידה?

ג.

חרטת והרהור ישראל

ד.

"כי ידעתי את יצרו..."

ה.

"כי ידעתי את יצרו..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וילך
שנת תשי"ח

דברי ה' האחרונים אל משה

דברים פרק לא, פסוקים טז - כא

א.  שאלות כלליות

1.

מה הקשר ההגיוני בין החלק הראשון שבדברי ה' (ט"ז-י"ח) המתאר את העתיד לבוא ובין החלק השני (י"ט-כ"א) המדבר בשירה.

2.

מה הרעיונות (או הביטויים) שבשירה הנרמזים בפרקנו זה?

3.

אברבנאל, מקשה:

למה לא זכר כאן גם עניין הגאולה הנרמזת בשירה?

ענה!

4.

פעמיים נאמר השירה תהייה לעד – על מה תעיד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר