גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדוע לא יצר יוסף קשר

ב.

לאופן כתיבת "הישנות הדברים"

ג.

חכמת יוסף וטוב לבבו

ד.

"האלוהים מצא"

פרשת מקץ
שנת תשי"ט

יוסף ואחיו

בראשית פרק מד, פסוקים א - יז

א.  מדוע לא יצר יוסף קשר

אבן כספי, טירת כסף (עמוד 123) והוא חלק ראשון של פירושו לתורה משנה כסף:

אבל מה שישאלו אנשי הארץ הזאת: למה לא שלח יוסף עניינו לאביו, והנה אין בין מצרים לארץ כנען רק מהלך שמונה ימים, ויותר קשה זה בעיניהם אחד שעלה לגדולה, גם צורף להם אז פלא אחר, והוא: איך לא שמע יעקב שמעו אחר עלותו לגדולה, כי מפורסם היה הענין איך עבד עברי היה למושל על ארץ מצרים?
ואני זוכר כי אלו השאלות והדומות להן, היינו עושים גם אנחנו בזמן נערותנו וטרם לכתנו למצרים. אמנם אחרי לכתי שם לא נשארה בי מבוכה על זה. וקח לך בני בחינם, מה שקניתי לי בכסף מלא:
והוא, כי העבדים בארץ ההיא אינם כמשרתי הארץ הזו, אבל הם אצל אדוניהם במדרגת צאן ובקר וזולתם משאר הבהמות הביתיות, אין הבדל ביניהם כלל, ואין ספק ליודעי מנהג מצרים כמוני, כי אחר שיוסף היה עבד נמכר לסריס פרעה, הנה לא היה לו תקנה בשום פנים לצאת לחופשי, וכל שכן שלא יוכל לברוח, כי הארץ סגורה ומסוגרת, לכן לא שלח זה ליעקב. ומה טוב עשה, כי הוא דימה בנפשו כל התחבולות שעשו אחיו לומר לאביו שהוא מת, וחשב: "גזרה על המת שישתכח מן הלב, ואם אודיע ענייני לאבי עם היותי בזולת תקנה, אין זה כי אם שבר רוח וכאב גדול יותר מאד".
ואמנם אחר עלייתו לגדולה אין טענה, כי חכם גדול היה, ובוטח עתה בחלומותיו בטחון עצום אחרי ראותו צמיחתם, ותיכף ראה הנולד באחרית, ואם הוא פותר שאר החלומות, כל שכן שהוא פותר חלומותיו, וכן עשה...
אבל לא שמע יעקב ולא בניו בבואם ארצה מצרים את שמעו ביחוד, כי אף על פי ששמעו כי נער עברי עבד לפוטיפר הגיע למעלת השרים והסגנים, למה יתעוררו מזה, כי כמה עבדים עברים איכא בשוקא זולתו, "ועברי" יקרא כל הבא מבני עבר, ואין פלא בארץ ההיא עליית עבדים לגדולה, אבל כן הוא ברוב, כי המלך לבטחו בעבדיו הנכרים, מקנת כספו, ישימם שריו ופרשיו.
ואילו הייתי רוצה להאריך בזה הייתי מספר מענייני הארץ ההיא, מה שיבאר עוד זה הענין וזולתו מעניינים רבים ונכבדים באו בתורתנו, אבל למה אעשה כל זה בחינם.

1.

מהן שתי השאלות שאותן הוא מנסה לישב?

2.

הידועה לך תשובה אחרת לשאלתו הראשונה? (עיין גם גיליון מקץ תש"ה שאלה א').

3.

במה סותר אבן כספי את דברי עצמו?

4.

הסבר את דבריו המסומנים בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר