גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ובכל נפשך"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

מצוות ואהבת

פרשת ואתחנן
שנת תשט"ז

"ואהבת את ה'..."

דברים פרק ו, פסוקים ה - ו

עיין גם בגיליון ואתחנן תש"ז!

א.  "ובכל נפשך"

פסוק ה'

"וּבְכָל נַפְשְׁךָ"

ספרי דברים ה:

אפילו הוא נוטל את נפשך, וכן הוא אומר (תהלים מ"ד) "כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה".

רש"י:

אפילו הוא נוטל את נפשך.

ומקשה האלשיך, לדברי חז"ל אלה:

יותר היה צודק אמרו "אפילו נוטלים את נפשך" – ויחזור אל המעבירים את ישראל על דת, באומרם: "עבור ואל תֵּהרֵג – או תֵּהרֵג!" ולמה אמרו אפילו הוא נוטל את נפשך?

ענה לשאלת האלשיך!

(הערה: ועיין ברשב"ם שבו נאמר הנוסח המוצע על ידי האלשיך כמו בגמרא ברכות כ"א ולא כמו בספרי דלעיל).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר