גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

תועלת הטענה "פן יפגענו"

ג.

"הן רבים עתה עם הארץ"

ד.

לטענת משה "למה הרעות"

פרשת שמות
שנת תשט"ו

משה בא אל פרעה

שמות פרק ה

לתחילת פרקנו – שיחת משה ואהרן הראשונה עם פרעה (פסוקים א'–ה') עיין גיליון שמות תש"י.

א.  שאלות כלליות

1.

לפי דעת רש"ר הירש השתמש משה בדברו עם פרעה שנית (פסוק ג') במושגים וניבים מותאמים ללשון פרעה ולמהלך מחשבותיו האלילי. הוכח זאת מלשון הפסוקים!

2.

האם התכוון פרעה בגזרתו החדשה (ו'-ז'-ח') ליעל את העבודה ולהגביר את הייצור, או הייתה לו בזה כוונה אחרת?

3.

מדוע שם פרעה על מלאכת בני ישראל שוטרים מבין בני ישראל עצמם ולא מבין המצרים?

ועיין רש"י, פסוק ו':

ד"ה הנגשים: מצריים היו, והשוטרים היו ישראלים. הנוגש ממונה על כמה שוטרים והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר