גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

השבת אבדה ופריקה

ג.

הוראת "עזב"

ד.

פריקה וטעינה - סדר עדיפויות

ה.

בפריקה מחויב "עמו"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשט"ו

"כי תפגע שור אויבך..."

שמות פרק כג, פסוקים א - ו

א.  שאלות מבנה

פסוק ו'

"לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט אֶבְיֹנְךָ בְּרִיבוֹ"

שד"ל:

והנה למעלה הזכיר עניינים שבהם האהבה מקלקלת את השורה. ועכשיו מוסיף עניינים שהשנאה מקלקלת את השורה. ... והביזיון הדבק באביון קרוב הוא לקלקל את השורה.

קאסוטו, פסוק ו':

לא תטה משפט אביונך: אפשר להניח שהשם "אביון" כאן אינו השם הרגיל שפירושו עני ודל, אלא שם אחר, מן השורש "אבה" שבלשונות שמיות אחרות ומעיקרו גם בעברית פירושו "מאן", "לא רצה". לפי זה יורה השם כאן על המתנגד, על היריב. ועל פי משמעות זו יובן יותר השימוש בכינוי הסופי של גוף שני "-ך", (אביונך) שלא היה מוצדק אילו הייתה תכונה ל"אביון" בהוראתה הרגילה של מילה זו.

1.

איזו תמיהה במבנה פרקנו (בסידור פסוקיו הראשונים) רצו שניהם לישב?

2.

הסבר את דברי שד"ל, לאילו פסוקים יכוון באומרו "למעלה" ולאילו פסוקים בדברו "ועכשיו"?

3.

מה תיקן קאסוטו ע"י פירושו הבלתי רגיל למילה "אביון"?

4.

איך נוכל לפרש את הכינוי בגוף שני של "אביונך" אם לא נקבל את פירושו של קאסוטו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר