גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

צרעת ולשון הרע

ב.

בטעם מצוות טהרת המצורע

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשט"ו

תורת המצורע

ויקרא פרק יד

א.  צרעת ולשון הרע

ערכין ט"ו ע"ב:

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהלים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו – מי אדון לנו!" ואמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו... אמר ריש לקיש: מאי דכתיב "זאת תהיה תורת המצורע"? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע.

היכן מצינו בתנ"ך רמז לסמיכות זו בין צרעת ללשון הרע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר