גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מכירת קרקע והמסומל בה

ב.

"והארץ לא תמכר לצמיתות"

ג.

למשמעות המושג "גר ותושב"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בהר - בחקותי
שנת תשט"ו

יובל

ויקרא פרק כה, פסוקים ח - כח

 גיליון זה הוא המשכו של גיליון בהר תשי"ד, שעסק בחלקו הראשון בעניין יובל.

לטעם מצוות יובל עיין שם שאלה א' ובייחוד גיליון בהר תש"ז שאלה ב'.

א.  מכירת קרקע והמסומל בה

פסוק כ"ג

"וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת
כִּי לִי הָאָרֶץ
כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי"

ר' נפתלי הרץ ויזל, באור:

ד"ה כי לי כל הארץ: ... יאמר אני אדון הארץ, ובידי לצוות מה שאני חפץ בו, ולכן בעל הטעמים שם המפסיק תחת "הארץ".

ד"ה כי גרים ותושבים אתם עמדי: זהו ענין אחר, שמא תאמרו: הרי נתת לנו הארץ לאחוזת עולם, ואנחנו אזרחי הארץ, על כן אמר: אף על פי שכנגד שאר העמים אזרחי הארץ אתם ונתנה לכם לאחוזה ולבניכם אחריכם, עמדי אתם גרים – אתם דומים כגרים שבאו מארץ רחוקה ואדוני הארץ הרשה להם להיות תושבים בארצו ונתן לכל אחד מחוז לשבת בו, שאין גוף הקרקע קנוי לו לעשות בו מה שירצה. וכן הוא באמת כי האדם דומה בארץ לגר, כי נשמתו ממעל וירד ממקומו למטה לשבת בארץ וכן אמר דוד (תהלים ל"ט) "כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי", כלומר עוד מעט ונשובה אל המקום אשר יצאנו משם. 

מה רצה ויזל ליישב בדבריו הראשונים ולמה אמר בד"ה השני "זהו ענין אחר" – איזו פליאה סגנונית בפסוקנו עמדה לפניו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר