גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כיצד שנו ישראל באיוולתם

ב.

ניסוח תלונת ישראל

ג.

שורש "שלח" בקל ובפיעל

ד.

נחש הנחושת

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת חוקת
שנת תשט"ו

תלונת ישראל ונחש הנחושת

במדבר פרק כא, פסוקים ד - ט

א.  כיצד שנו ישראל באיוולתם

אברבנאל, מקשה:

למה זה כשנסעו מהֹר ההר קצרה נפש העם בדרך וידברו בה' ובמשה, ובזמן שהיו אוכלים, והם ואבותיהם כבר הלכו במדבר ארבעים שנה וראו כל הרעה שבאה על אבותיהם מפני התלונות אשר כאלה, ואיככה היו עתה שונים באיוולתם להיות תחת אבותיהם תרבות אנשים חטאים?

נסה לענות לשאלתו מתוך עיון בפרק כ' בפרשתנו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר