גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...לא יחיה"

ב.

דברי יעקב

ג.

מדברי האגדה

פרשת ויצא
שנת תשט"ז

דברי יעקב

בראשית פרק לא

הערה:   לסיפור סבלו של יעקב בבית לבן (פסוקים ל"ח – מ"א) עיין גיליון ויצא תשי"ג שאלה ג.

א.  "...לא יחיה"

פסוק ל"ב

"עִם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת אֱ-לֹהֶיךָ לֹא יִחְיֶה"

רש"י:

ד"ה לא יחיה: ומאותה קללה מתה רחל.

ראב"ע:

ד"ה לא יחיה: רק אהרגנו. ויש אומרים, שהוא דרך תפילה. על כן מתה רחל בדרך. אם כן – יראנו מי התפלל על אשת פנחס?

בעל הטורים:

לא יחיה: ראוי לתלותו כגנב – וידי תהיה בו ראשונה להמיתו.

1. 

מה בין רש"י לראב"ע בפירוש פסוקנו?

2.

למה התכוון ראב"ע בהביאו את "אשת פנחס", ומה רצה להוכיח באמצעות הזכרת שמה?

(הסבר את ההשקפה הגלומה בדבריו אלה!)

3.

לדברי ראב"ע אלה מעיר בעל גור אריה:

ודברי הבאי הם אלו! כי אינה דומה רחל לאשת פנחס...

התוכל להסיר תלונת ראב"ע מעל דברי המדרש המובא ברש"י, על ידי הראותך כי אין זו טענה כלל, "כי אינה דומה..."?

4.

האם הולך בעל הטורים בדרך רש"י, בדרך ראב"ע או בחר לו דרך שלישית?

5.

מקשין על דברי בעל הטורים:

והלא אין גנב חייב תלייה – אלא תשלומי כפל?

ענה לקושיה זו והסתמך על פסוק דומה לפסוקנו בספר בראשית!!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר