גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויותר יעקב לבדו"

ב.

"ויאבק איש עמו"

ג.

"...ברכתני" - שאלות ברש"י

ד.

מדברי המדרש

ה.

"למה זה תשאל לשמי"

פרשת וישלח
שנת תשט"ז

מאבק יעקב ו"האיש"

בראשית פרק לב, פסוקים כד - ל

עיין גם גיליון וישלח תש"ה שאלה ד!

א.  "ויותר יעקב לבדו"

פסוק כ"ה

"וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ"

בראשית רבה ע"ז א':

ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר' סימון אמר: "אין כאל ישורון" (דברים ל"ג ו'). "אין כאל" – ומי כאל? "ישורון" – הישרים והמשובחים שבהם.
"אין כאל" – ומי כאל? "ישורון" – ישראל סבא. ומה הקדוש ברוך הוא כתוב בו "ונשגב ה' לבדו" – אף יעקב: "וייוותר יעקב לבדו".

ובספר "התירוש" לשר העדולמי (על מדרש רבה) מפרש: והכוונה רמה ונישאה, לרמוז שבאחרית הימים תימלא הארץ דעת והאמיתיות, שיעקב בחר לו יה נושא דגלם משנות אלפים, ייוותרו לבדם בארץ, והאלילים כליל יחלוף, רק האמונה הצרופה באלוקי אמת היא לבדה תיוותר בכל הארץ ובכל הגויים. ממש ככוונת המליצה "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".     

המתאים מדרש זה למהלך העניינים שבפסוקים הבאים (כ"ד-ל')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר