גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...כי מרים הם"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ושם נסהו"

פרשת בשלח
שנת תשט"ז

מרה

שמות פרק טו, פסוקים כב - כו

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון בשלח תשי"ד, עיין שם בייחוד בשאלת נס המתקת המים.

א.  "...כי מרים הם"

פסוק כ"ג

"וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם"

מדרש תנחומא ישן:

אמר ר' לוי: ומה "כי מרים הם"? הדור היה מר במעשיו.

1.

במה סוטה המדרש הזה מפשט הכתוב?

2.

מה הגורם התחבירי המאפשר מדרש זה?

3.

מהו מוסר ההשכל שרצה הדרשן להביע בדבריו אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר