גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויקחו לי..."

ב.

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

ג.

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

ד.

מדברי המדרש

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תרומה
שנת תשט"ז

"ויקחו לי תרומה..."

שמות פרק כה

א.  "ויקחו לי..."

פסוק א'

"וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ"

רש"י:

ד"ה לי: לשמי.

והשווה רש"י, לשמות כ, כ"א:

ד"ה תעשה לי: שתהא תחילת עשייתו לשמי.

שמות כ"ה ח':

 ד"ה ועשו לי מקדש: ועשו לשמי בית קדושה.

ראב"ע:

ד"ה ויקחו לי: כגזרת (שופטים ד' י"ח) "סורה אלי" שיסור הנקרא ממקומו ויקרב אליו; וככה: שיקח מאתו ויתן לו. וככה (מלכים א' י"ז) "קחי נא לי מעט מים".

1.

מה קשה לרש"י בפסוקנו, ומה קשה לראב"ע?

2.

מה הקושי המשותף בין פסוקנו לבין שופטים ד' י"ח?

3.

למה לא יפרש רש"י את המושג "קחה לי" בבראשית ט"ו ט', הלוא רש"י נוהג לפרש מילה קשה או צירוף מילים קשה עם הופעתו הראשונה?

(ועיין לכלל זה בדרך רש"י בפרשו מילה או ביטויים

שופטים תשי"ב א

וירא תשי"ד ב3).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר