גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית לתפילת משה

ב.

כינויי ישראל

ג.

רעיונה העיקרי של תפילת משה

ד.

"יגדל נא כח..."

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת שלח לך
שנת תשט"ז

תפילת משה

במדבר פרק יד

א.  שאלה כללית לתפילת משה

השווה את תפילת משה כאן י"ד, י"ג-י"ט לתפילת משה אחרי מעשה העגל שמות ל"ב, י"א-י"ג.

1.

הסבר מה המשותף לשתי תפילות אלה ומה השונה?

2.

נסה להסביר את השוני שבדברי הבקשה מתוך השוני שבאופי החטא של ישראל שם ופה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר