גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות לשון וסגנון

ב.

"והורשתם...."

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"...לשכים...ולצנינים..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מטות - מסעי
שנת תשט"ז

"וידבר ה' אל משה בערבות מואב..."

במדבר פרק לג, פסוקים נ - נו

א.  שאלות לשון וסגנון

1.

פסוק נ"א  

"כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן..."

פסוק נ"ב   

"וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאִבַּדְתֶּם אֵת כָּל..." 

הסבר היכן נגמר כאן התנאי ומתחילה תשובת התנאי?

השווה לשאלה זו גם:

גיליון ויצא תש"ט ב

גיליון ויקרא תש"י ב

גיליון כי תצא תשי"ד ד

גיליון כי תבוא תשט"ו ב2.

2.

פסוק נ"ב

"וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ"

פסוק נ"ג

"וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ"

רש"י,   

פסוק נ"ב:

ד"ה והורשתם: וגרשתם.

פסוק נ"ג:

 ד"ה והורשתם את הארץ: והורשתם אותה מיושביה.

ר' וולף היידנהיים, הבנת המקרא:

כבר כתב הרב (רש"י) כי כל לשון הורשה בבניין הפעיל הוא לשון גירושין ונופל על המגורשים, לא על הארץ. (והבא בלשון הקל הוא לשון ירושה ונופל על הארץ...)  

הסבר, איך יוכל הכתוב אם כן לומר "והורשתם את הארץ"?

ענה לשאלה בעזרת שמות ט"ו ט' ד"ה אריק חרבי.

...ואל תאמר אין לשון ריקות נופל על היוצא אלא על התיק ועל השק ועל הכלי שיצא ממנה אבל לא על החרב ועל היין ולדחוק ולפרש אריק חרבי כלשון (בראשית יד) וירק את חניכיו אזדיין בחרבי מצינו הל' מוסב אף על היוצא (ש"ה א) שמן תורק (ירמיהו שם) ולא הורק מכלי אל כלי לא הורק הכלי אין כתיב כאן אלא לא הורק היין מכלי אל כלי מצינו הלשון מוסב על היין וכן (יחזקאל כח) והריקו חרבותם על יופי חכמתך דחירם.

3.

פסוק נ"ג

"וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ"

רש"י:   

והורשתם אותה מיושביה, ואז "וישבתם בה" – תוכלו להתקיים בה, ואם לאו - לא תוכלו להתקיים בה.

מה בין הו' של "וְהורשתם" לבין הו' של "וִישבתם בה", לפי רש"י?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר