גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לא תשחית את עצה - טעם המצוה

ב.

"ואותו לא תכרות..."

ג.

"כי האדם עץ השדה"

ד.

"לא תשחית את עצה"

ה.

שאלה כללית

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשט"ז

"כי תצור אל עיר ימים רבים..."

דברים פרק כ, פסוקים יט - כ

א.  לא תשחית את עצה - טעם המצוה

ספר החינוך, מצוות לא תעשה תקכ"ט:

שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר, כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב לבותם, ועל זה נאמר: "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות" וכמו כן נכנס תחת זה כלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרוף או לקרוע בגד, או לשבור כלי לבטלה וכל עניינים אלה וכל כיוצא שיהיה בם השחתה, ואמרו ז"ל תמיד בגמרא: "והא קעבד משום 'בל תשחית'!"
שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי המעשה, אוהבים השלום ושמחים בטוב הבריות, ומקרבין אותם לתורה, ולא איבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל, יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם, לא כן הרשעים אחיהם של מזיקין, ושמחים בהשחתת העולם, והם משחיתים את עצמם, במידה שאדם מודד גם מודדין לו. כלומר: בה הוא נדבק לעולם, וכעניין שכתוב "שמח לאיד לא יינקה". והחפץ בטוב ושמח בו – נפשו בטוב תלין לעולם. זה ידוע ומפורסם.

רשב"ם:

ד"ה כי תצור על עיר ימים רבים: ותצטרך לחתוך אילנות, לבנות מצור, דיק וסוללות.

ד"ה כי ממנו תאכל: שהרי צריכים לך למאכל, לאחר שתתפוש העיר, ותהיה שלך.

1.

מה בין שניהם בפירוש טעם המצווה?

2.

השווה טעמו של בעל ספר החינוך לדיני שמיטה גיליון בהר תשי"א.

טעמו של בעל ספר החינוך למתנות עניים גיליון כי תצא תשי"ב.

טעמו של בעל ספר החינוך למצוות הענקה גיליון ראה תשט"ו.

מהי שיטתו של בעל ספר החינוך בבואו לתת טעם למצוות הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר