גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מקור לשוני לשמות בני יעקב

ב.

השוואת בכורת יעקב לבכורת יוסף

ג.

בביאור "הפעם ילוה"

ד.

בביאור "זבדני זבד"

ה.

שאלות בדברי תרגום אונקלוס

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשכ"ז

שמות בני יעקב

בראשית פרקים כט - ל

א.  מקור לשוני לשמות בני יעקב

ר' עובדיה ספורנו, פסוק ל"ה:

ד"ה על כן קראה שמו יהודה: ... ונראה שהיו כל אלה שמות של קדמונים, כמו שמצינו קודם לזה... והיו בוחרים מהשמות הקודמים את הנופלים על לשון המאורע.

אליהו בן אמוזג, אם למסרת (ליוורנו תרכ"ב):

ידענו בראיות שלשון לבן ומשפחתו לשון ארמית כלשון ארמי שלפנינו, ואם כן כיצד קראו בנותיו לבניהם שמות גזורים משרשי לשון הקודש? אין לך לומר אלא שנתלמדו מיעקב. וזה שלא כדרך העולם, שאחר עשרים שנה שדר אצל לבן ישמור לשון אבותיו, ולא זו בלבד אלא שילמדהו לנשותיו עד שתקראנה הבנים באותה לשון. ועל כרחך לומר שמעלת הלשון היא הגורמת, על כן שמרה יעקב ולימדה לנשותיו ולבניו אחריו בעודו אצל לבן.

1.

היש סתירה בין דברי שני הפרשנים או אין?

2.

מהיכן הראיה ששמות אלה היו קדמונים?

(כפי שאומר הספורנו "כמו שראינו קודם לזה")

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר