גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מידת השלום

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"זכרתי לך חסד נעוריך" (1)

ד.

"זכרתי לך חסד נעוריך" (2)

ה.

להבנת המושגים "קדש" ו"ראשית"

פרשת פינחס
שנת תשי"ט

ברית הכהונה לפינחס + הפטרה

במדבר פרק כה, פסוקים י - יג

הפטרה בירמיהו א'-ב' - ראשונה בין שבתות בין המצרים

(להפטרה, עיין גם גיליון שמות תשי"ט).

א.  מידת השלום

פסוק י"ב

"לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם"

העמק דבר:

ד"ה את בריתי שלום: בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה, בירכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז. ובשביל שטבע המעשה שעשה פינחס להרוג נפש בידו היה נותן להשאיר בלב הרגש עז גם אחר כן. אבל באשר היה לשם שמים, משום הכי באה הברכה, שיהא תמיד בנחת ובמידת השלום ולא יהא זה הענין לפוקת הלב.

ועיין כיוצא בזה בספר דברים ביוצאי עיר הנדחת:

העמק דבר, דברים י"ג י"ח:

ד"ה ונתן לך רחמים ורחמך: דמעשה עיר הנדחת גורם כמה רעות בישראל: האחת, שההורג נפש נעשה אכזר מטבעו... ואם נהרוג עיר שלמה בעל כרחנו עלינו להוביל אנשים רבים להורג ולהיות אכזרים... ועל זה הבטיח הכתוב שאם תעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה, ישוב ה' מחרון אפו "ונתן לך רחמים" – מידת הרחמים.

1.

מה הקושי בעניננו שרצה לישב?

2.

מהו המושג 'שלום' כאן לפי פירושו?

3.

מהו הדמיון בין עניננו לבין עיר הנדחת לפי דעתו?

4.

מהו הסמך הלשוני לפירושו בפסוק מפרשת עיר הנדחת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר