גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

האם יהיה אביון?

ג.

הסדר להלוואה ולנתינת צדקה - שאלות ברש"י

ד.

"לא תאמץ את לבבך"

פרשת ראה
שנת תשי"ג

שמיטת כספים

דברים פרק טו, פסוקים א - יא

לנושא שמיטת כספים כולו ולטעמו של "את הנכרי תגש" עיין גיליון ראה תש"ו.

א.  שאלת מבנה

מה הקשר הפנימי בין ארבע הפרשיות המסודרות בזו אחר זו:

פרק י"ד פסוקים כ"ב-כ"ז

פרק י"ד פסוקים כ"ח-כ"ט

פרק ט"ו פסוקים א'-ו'

פרק ט"ו פסוקים ז'-י"א

התוכל למצוא הדרגה בסידור המצוות הללו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר