גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תטה משפט גר ויתום"

ב.

אלמנה עשירה ואלמנה עניה

ג.

בטעם מתנות עניים

ד.

שכחה - "שלך במחשבה"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תשי"ג

גר יתום ואלמנה

דברים פרק כד, פסוקים יז - כב

זה הגיליון המשכו של כי תצא תשי"ב ועיין שם.

א.  "לא תטה משפט גר ויתום"

פסוק י"ז

"לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם"

רש"י:

ד"ה לא תטה משפט גר יתום: ועל העשיר כבר הוזהר (דברים ט"ז) "לא תטה משפט" ושנה בעני לעבור עליו בשני לאוין לפי שנקל להטות משפט עני יותר משל עשיר לכך הזהיר ושנה עליו.

ספורנו:

ד"ה לא תטה משפט גר יתום: בעת הריב הזהר באלו שלא יסתתמו טענותם מפני שפלותם, ופתח פיך לאלם (על פי משלי ל"א ח') במקום הראוי.

1.

מה קשה לרש"י בפסוקנו?

2.

מה ראה ספורנו לפרש את פסוקנו כמדבר על שעת הדין, בזמן שמיעת הטענות, "שלא יסתתמו טענותיו" של גר ושל יתום, ולמה לא פירשו כהטיית הדין ממש בשעת נתינת פסק הדין?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר