גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הנמקת דיני עבדים

ב.

השוואת פסוקים

ג.

הכלול באיסור "עבודת עבד"

ד.

הכלול באיסור עבודת פרך

פרשת בהר - בחקותי
שנת תשי"ג

דיני עבד עברי

ויקרא פרק כה, פסוקים לט - מג

גיליון זה הוא המשך גיליון בהר-בחקותי תשי"ב העוסק אף הוא בדיני עבד עברי. עיין שם!

א.  הנמקת דיני עבדים

הכלל הגדול והנמקת כל דיני עבדים "כי עבדי הם" (פסוק מ"ב) וכן "כי לי בני ישראל עבדים" (פסוק נ"ה) – למה נאמרו רק כאן ולא הוזכרו כלל בפרשת משפטים בדיני עבד עברי (שמות כ"א א'-ו')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר