גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

האמנם "כימים אחדים"?

ב.

המרמה

ג.

לדברי לבן "לא יעשה כן" וכו'

ד.

חרון אפו של יעקב

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשי"ד

יעקב ורחל

בראשית פרק כט, פסוקים יח - לב

א.  האמנם "כימים אחדים"?

פסוק כ'

"וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ"

בעל עקדת יצחק, מקשה: 

איך אמר שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, אדרבא - שהתוחלת ממושכה למה שישתוקק האדם מאד הוא צער גדול ועמל מכאיב... ויאריך מאד הזמן למי שסובל דברים מכאיבים, מה שיהיה בהפך, בנפול הזמן על עניינים מענגים. וכבר הסכימו על זה חז"ל (שמות רבה א') "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים" (שמות ב') – אמרו: לפי שהיו ימים של צער קורא אותם "רבים", ואם כן – כבר היה לו לומר "ויהיו בעיניו כאלף שנים באהבתו אותה".

והשווה לדבריו:

מדרש לקח טוב, שמות ב' כ"ג:

"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים", בזמן שהם עוברין באנחה נקראים "רבים", אבל בזמן שהן עוברין בשמחה נקראים "אחדים", שנאמר "ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה".

1.

הסבר את דברי המדרש – כיצד הם עונים לשאלת בעל העקדה?

2.

התוכל לענות לשאלת בעל העקדה תשובה אחרת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר