גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

איך שלח יעקב את יוסף?

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

"ויתנכלו אותו"

ד.

לא הוזכרו תחנוני יוסף

פרשת וישב
שנת תשי"ד

יוסף ואחיו

בראשית פרק לז

א.  איך שלח יעקב את יוסף?

אברבנאל, מקשה בשליחות יעקב את יוסף לשכם:

מה היום מיומים ששלח יעקב לבקרם, ואיך לא ירא מהם שיזיקו ליוסף, כי אין ספק שהוא יודע בשנאתם אותו. ויוסף עצמו – איך לא ירא ללכת אצלם והוא רואה שלא יכלו דברו לשלום – ומה אות גדול יותר על שנאתם אותו?

1.

נסה לענות לשאלתו!

2.

מניין לאברבנאל הבטחון, שידע יעקב בשנאת בניו את יוסף?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר