גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

השוואת מפרשים

ג.

חומרתו של נשך

ד.

"אם חבל תחבול"

ה.

לשון "חבלה" - כשהגיע זמן פרעון

ו.

משכון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשי"ד

דיני מלוה

שמות פרק כב, פסוקים כ - כו

לפסוק כ"ד שבפרקנו עיין גיליון משפטים תש"ט שהיה כולו מוקדש לפסוק זה לבדו, וצרפהו הנה.

א.  שאלות מבנה

פרופ' קאסוטו, בספרו "פירוש על ספר שמות" רואה בפסוקים כ"ב י"ז-י"ט יחידה – פסקה אחת, וכן בפסוקים כ'-כ"ו פסקה לחוד.

1.

מה המאחד את כל אחת משתי הפסקאות האלה? איזה שם (כותרת) תוכל לתת לכל אחת מהן?

2.

התוכל למצוא סיבה לכך למה נסמכה הפסקה כ'-כ"ו – בייחוד הפסוק הראשון שבה – לפסקה הקודמת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר