גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...לא אוכל עוד לצאת ולבוא..." - שאלות ברש"י

ב.

"...בן מאה ועשרים שנה..."

ג.

ארבע לשונות ההשגחה

פרשת נצבים - וילך
שנת תשט"ז

דברי משה לפני מותו

דברים פרק לא

הערה: לפסוק א' שבפרשת וילך עיין גיליון תשי"ד.

א.  "...לא אוכל עוד לצאת ולבוא..." - שאלות ברש"י

פסוק ב'

"בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם לֹא אוּכַל עוֹד לָצֵאת וְלָבוֹא וַה' אָמַר אֵלַי לֹא תַעֲבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה"

רש"י:

ד"ה לא אוכל עוד לצאת ולבוא: יכול שתשש כוחו? תלמוד לומר: "לא כהתה עינו ולא נס ליחו" (דברים ל"ד) – אלא מהו "לא אוכל"? איני רשאי, שניטלה ממני רשות וניתנה ליהושע.

ד"ה וה' אמר אלי: זהו פירוש "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" – לפי שה' אמר אלי.
דבר אחר לצאת ולבוא: בדברי תורה, מלמד שנסתתמו ממנו מסורות ומעינות החכמה.

1.

האם הלך רש"י בפירושו ל"לא אוכל" בדרך אונקלוס?

עיין דברים י"ב י"ז

"לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ"

אונקלוס:

לית לך רשו למיכל בקרויך

ודברים י"ז ט"ו

"לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי" 

אונקלוס:

לית לך רשו למנאה עלך גבר נכרי

2.

בעל לבוש האורה, לפסוקנו ברש"י:

מקשין העולם: למה לא פירש רש"י הדבר אחר על "לצאת ולבוא" מיד למעלה, אחר שפירש שניטלה ממני הרשות... היה לו לומר מיד: דבר אחר: לא אוכל לצאת ולבוא בדברי תורה?
ואני אומר שאינה קושיה.

נסה להסביר למה אינה קושיה ונכון וטוב הוא שהקדים רש"י פירושו ל"וה' אמר אלי" ל"דבר אחר"!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר