גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעמו ומובנו הסמלי של המשכן

ב.

המשכן נעשה ע"י כל ישראל

ג.

"ויביאו את המשכן אל משה"

ד.

היו בישראל החושדים במשה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת פקודי
שנת תשי"ד

הקמת המשכן

שמות פרקים לט - מ

א.  טעמו ומובנו הסמלי של המשכן

פסוק י"ז

"וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן"

פסוק י"ח

"וַיָּקֶם מֹשֶׁה אֶת הַמִּשְׁכָּן"

פסוק ל"ג

"...  וַיְכַל מֹשֶׁה אֶת הַמְּלָאכָה וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד"

רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית):      

..."ויכל משה... ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן". והיה לאות כי כל המלאכה כולה היתה לרצון, כי כולה היתה "כאשר צוה ה' את משה", ושהושגה התכלית "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
וכשם שנאמר בהר סיני בפרק כ"ד ט"ז: "וישכן כבוד ה' על הר סיני..." כן היה עתה – לאחר שמצאה התורה משכן לה בין בני אדם עלי אדמות – משכן זה למקום גילוי כבודו בארץ, וכן התקיים בם מה שנאמר במזמור ס"ח: ה' בם סיני בקדש.
וכשם שנאמר שם (בפרק כ"ד ט"ז) בהר סיני: "ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן" – כן נאמר גם כאן (פסוק ל"ה) – בתחילה: "ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד, כי שכן עליו הענן" – ונאמר רק אחר כך ויקרא א' א': "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו".

בנו יעקב, התורה, עמוד 154 (תרגום מגרמנית):

הקב"ה הביא את עם ישראל אליו בנהלו אותם ממצרים אל הר סיני. ונאמר שם (פרק י"ט) "ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדש". "תשמעו בקולי" – אלה עשרת הדברות. "ושמרתם את בריתי" אלו הם עשרת הדברות והמשפטים (פרק כ"א-כ"ג), הקמת "גוי קדוש" היא ע"י בנין המקדש ומינוי הכהנים.
לתכלית זו על משה לעלות ההרה (כ"ד ט"ו): "ויעל משה אל ההר ויכס הענין את ההר, וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן...".
יוצא מכאן שיש בהר סיני הבדלי דרגות: (כ"ד ד') "ויבן מזבח תחת ההר". כאן עמד המזבח, גם העם. לאחר מכן (ה' ט') "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" לדרגה גבוהה יותר. משם ומעלה מלווהו רק יהושע: (י"ג) "ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים". ולמעלה – אל שיא ההר - עלה משה לבדו: (י"ח) "ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר".

לתיאור זה השווה את אהל מועד למחרת הקמתו בפרשתנו מ', ל"ד-ל"ה.

גם הירש גם יעקב משווים את מקומנו לסוף פרק כ"ד.

הסבר, מה מלמדת אותנו השוואה זו על טעמו ומובנו הסמלי של המשכן בכללו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר