גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

דברי יעקב ומשה על לוי

ג.

"אשר נסיתו במסה..." - שאלות ברש"י

ד.

שאלות כלליות

פרשת וזאת הברכה
שנת תשט"ז

הברכה ללוי

דברים פרק לג, פסוקים ח - יא

א.  מדברי המדרש

בראשית רבה ק' (י"ג):

(בראשית מ"ט, כ"ח) "וזאת אשר דיבר להם אביהם": אביהם יעקב אין כתיב כאן, אלא "אביהם" – (אמר להם יעקב): עתיד אדם אחד כיוצא בי לברך אתכם, וממקום שפסקתי הוא מתחיל, שנאמר "וזאת אשר דיבר". כיוון שעמד משה פתח ב"זאת" – שנאמר "וזאת הברכה"... ובמה חתם משה? "אשריך ישראל" ואף דוד, כשבא לומר תהילה, ממקום שפסק משה – משם התחיל: "אשרי האיש" (תהלים א' א').

מה הרעיון המסומל בדברי המדרש האלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר