גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שבת ומועד

ב.

תכלית המועדות (1)

ג.

תכלית המועדות (2)

פרשת אמור
שנת תשי"ד

המועדים

ויקרא פרק כג

לספירת העומר ולחג השבועות עיין גיליונות תש"ז ותש"ט.
א.  שבת ומועד

פסוקים א'-ד'

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מוֹעֲדֵי ה' אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדָי שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ שַׁבָּת הִוא לַה' בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם אֵלֶּה מוֹעֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם"

רמב"ן:

ד"ה דבר אל בני ישראל: ...והנכון בעיני, כי פירוש "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי" על הנזכרים למטה בפרשיות (פסוק ה') "בחדש הראשון וגו'", ולכן חזר שם (פסוק ד') פעם אחרת "אלה מועדי ה'", בעבור שהפסיק בענין השבת. והנה אמר "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי" במלאכת עבודה – אבל השבת תשמרו לעשות אותה שבת שבתון מכל מלאכה שבעולם, כי יזהיר בשבת פעמים רבות.
וירמוז עוד בכאן, כי גם בבוא שבת באחד מן המועדים - לא תדחה לעשות בה אוכל נפש.
וכמוהו "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" על המשכן וכליו (שמות ל"ה א') והפסיק בשבת (שמות ל"ה ב') "ששת ימים תעשה מלאכה" וחזר ואמר "זה הדבר אשר צוה ה' לאמר קחו מאתכם תרומה לה'" (שמות ל"ה ד'-ה') והוא המצוה הראשונה, כי בעבור שהפסיק בה הוצרך לחזור ולהתחיל בראשונה... וראיה לפירוש הזה, שלא הזכיר בשבת "והקרבתם אשה לה'" כאשר יזכיר בכל מועד ומועד, ואמר בסוף הפרשה (ל"ז) "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש, להקריב אשה לה' מלבד שבתות ה'", שאין שבתות בכלל מועדי ה'.
וראיה עוד, כי לא אמר בפרשה שניה (ד'-ח') "וידבר ה' אל משה לאמור" כאשר אמר בכל מועד ומועד (עיין פסוקים ט', כ"ג, כ"ו, ל"ג) כי הדיבור הראשון הוא היה מצוות המועדים, אלא שהזכיר להם השבת לשלול ממנו דין המועדים – לא לבאר מצוותיו ותורותיו, ולכן לא אמר בו "והקרבתם אשה לה'" כאשר אמר במועדים.

1.

הסבר מהו הקושי במבנה פרקנו שאותו רצה הרמב"ן לתרץ.

2.

מהו הדמיון בין פרקנו לבין שמות ל"ה א'-ה' לדעת הרמב"ן?

3.

מהן הראיות השונות שמביא הרמב"ן לדעתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר