גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שתי ברכות יצחק

ב.

אל מי יברח יעקב?

ג.

בין לשון "נוס" ל"ברח"

ד.

בין לשון "חימה" ל"אף"

ה.

"וילך עשו אל ישמעאל"

פרשת תולדות
שנת תשי"ב

בריחת יעקב מעשו

בראשית פרק כז, מא - פרק כח, ט

א.  שתי ברכות יצחק

השוה את ברכת יצחק הראשונה את יעקב כ"ז כ"ח-כ"ט לברכתו השניה כ"ח ג'-ד'.

פרקי דרבי אליעזר ל"ה:

(קהלת ז' ח'): "טוב אחרית דבר מראשיתו" - הברכות הראשונות שבירך יצחק ליעקב על טללי שמים ועל דגן הארץ שנאמר: "ויתן לך האלוהים מטל השמים". הברכות האחרונות ברכות יסוד עולם ואין בהם הפסק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: "ואל שדי יברך אותך". ועוד הוסיף לו את ברכת אברהם שנאמר "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך" – הוי אומר: "טוב אחרית דבר מראשיתו".

הסבר, מה ראה יצחק לברך את יעקב בשניה בברכה שונה לגמרי מן הברכה שבה בירך אותו לראשונה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר