גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מיקומו של פסוק ט' בשירה

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ימינך ה' נאדרי בכח, ימינך ה' תרעץ אויב"

ה.

"תרעץ אויב"

פרשת בשלח
שנת תש"י

שירת הים

שמות פרק טו, פסוקים א - יט

א.  מיקומו של פסוק ט' בשירה

רבים תמהו: למה לא בא פסוק ט' "אמר אויב ארדוף אשיג" בתחילת השירה אשר שם מקומו?

(ועיין רמב"ן, פסוק ט':

ד"ה אמר אויב: לעמו כשפתם בדברים. ארדפם ואשיגם ואחלק שלל עם שרי ועבדי. לשון רש"י. וראיתי במדרש חזית כך, תני רבי ישמעאל, אמר אויב ארדוף אשיג היה ראוי להיות תחלת השירה, ולמה לא נכתב, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה (ראה קהלת רבה א יב). ואונקלוס סובר כן, ולכך תרגם דהוה אמר שנאה, על תחלת מחשבתו ברדפו אחריהם. ולדעתי בדרך הפשט הוא סדור בפסוק הראשון ממנו, כי מתחלה (בפסוק ד) אמר שטבעו בים וירדו במצולות, והיה זה כאשר שבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים (בפסוק ה), ואח"כ (בפסוקים ח-י) שב לומר איך נעשה זה, כי ברוח אפך היא רוח קדים עזה נערמו מים מתחלה וקפאו התהומות, ומפני זה חשב האויב שירדוף וישיגם בים ויחלק שללם ותמלא נפשו מהם, ונשפת עליהם ברוחך וכסמו הים. והזכיר זה כי גם במחשבתו זאת סבה ופלא מאת השם שחזק לבם וסכל עצתם לבא בים, כאשר פירשתי למעלה (יד ד כא). על כן אמר אחריו מי כמוכה באלים, עושה גדולות ונפלאות בדבר והפכו).

נסה ליישב את התמיהה ולהסביר את מקומו של פסוקנו בתוך מבנה השיר כולו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר