גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ונקרב...אם לא שלח..."

ד.

שאלות לשון וסגנון

פרשת משפטים
שנת תש"י

ארבעה שומרים

שמות פרק כב, פסוקים ו - יד

א.  שאלות כלליות

בבא מציעא פרק ז' משנה ח':

ארבעה שומרין הם: שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר.

גמרא בבא מציעא דף צ'ד ע'ב:

ת"ר: פרשה ראשונה (כוונתם לפסוקים ו'-ח') נאמרה בשומר חינם, שניה (פסוקים ט'-י"א) בשומר שכר...

1.

מניין לחז"ל שפרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם ושנייה בשומר שכר, והלא בתורה לא נתפרש כלל בשני המקרים, אם נתנו החפצים לשמירה בשכר או שלא בשכר?

2.

למה בחר הכתוב כדוגמה לפיקדון בפרשה הראשונה "בכסף או כלים" ובפרשה השנייה ב"חמור או שור או שה וכל בהמה"?

3.

למה כינה הכתוב בפסוק ז' את השומר בשם "בעל הבית"?

4.

למה לא מנתה המשנה את השומרים באותו סדר שבו הם מובאים בכתוב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר