גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יהודה ויוסף - סמיכות הפרשיות

ב.

הערכת תמר

ג.

הזכרת שמה של תמר

ד.

הזיהוי חירה-חירם

ה.

"בת איש כנעני"

ו.

"ויכר יהודה" - "ויכירה"

ז.

"הוציאוה ותשרף"

פרשת וישב
שנת תש"ח

מעשה תמר ויהודה

בראשית פרק לח

עצה טובה: לשם חדירה עמוקה לכוונת פרקנו קרא מתוך:

Thomas Mann: Joseph der Ernaehrer 311-357  

או בתרגומו האנגלי: Joseph the Provider עמודים 289-335.

א.  יהודה ויוסף - סמיכות הפרשיות

1.

קאסוטו, במאמרו "מעשה תמר ויהודה" אומר:

... בין מעשה תמר ויהודה ובין מכירת יוסף יש להכיר מעין קשר פנימי... הפרשה שלנו כרוכה מעיקרה בסיפור קורותיו של יוסף...

נסה להסביר מהו הקשר ולהוכיחו מתוך הכתובים!

2.

בראשית רבה פ"ה ג':

ומפני מה הסמיך פרשה זו לפרשה זו? (פרשת יהודה לפרשת מכירת יוסף)? ר' יוחנן אמר: כדי לסמך "הכר" ל"הכר".

הסבר את שאלת המדרש. ולמה לא נגיד שנסמכה מפני שסדר המאורעות כך היה?

(ועיין גיליון בשלח תש"ג שאלה ב'.)

הסבר את תשובת המדרש, ומה הרעיון הצפון בו.

 

ועיין בראשית ז' י"א רש"י:

ד"ה תהום רבה: מידה כנגד מידה, הם חטאו ברבה רעת האדם (בראשית ו' ה') ולקו בתהום רבה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר