גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לנסיון "אחיכם אחד יאסר"

ב.

"ויעשו כן" - מה עשו?

ג.

לעיתוי וידויים של האחים

ד.

"בהתחננו אלינו" - לא סיפר הכתוב

ה.

"וגם דמו הנה נדרש" - שאלות ברש"י

ו.

"ילד" - "נער"

ז.

"ויקח מאתם את שמעון"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מקץ
שנת תש"ח

"אחיכם אחד יאסר"

בראשית פרק מב, פסוקים יד - כב

גיליון זה הוא המשך גיליון מקץ תש"ז שעסק בפרקנו עד פסוק י"ד. עיין שם וצרפהו לגיליוננו.

א.  לנסיון "אחיכם אחד יאסר"

פסוק י"ט

"אִם כֵּנִים אַתֶּם אֲחִיכֶם אֶחָד יֵאָסֵר..."

מלבי"ם:

ועיקר הבחינה הוא מזה עצמו, שיתרצה אחד מכם להאסר בעד כולם, שישב פה בערבון עד שתביאו את אחיכם הקטן. וזה ברור, שאם אינכם אחים, בודאי לא ירצה שום אחד להאסר בערבות, באשר ידע שיניחוהו פה והם ילכו ולא ישובו עוד והוא יתחייב מיתה.

מה הקושי בפסוקנו המתורץ בדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר