גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"והיה לך לאות"

ב.

"כי ביד חזקה"

פרשת בא
שנת תש"ח

תפילין

שמות פרק יג, ט

לטעם מצוות תפילין עיין גם בגיליון ואתחנן תש"ז.

א.  "והיה לך לאות"

פסוק ט'

"וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה' בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ ה'"

רשב"ם:

ד"ה לאות על ידך: לפי עומק פשוטו יהיה לך לזיכרון תמיד כאילו כתוב על ידך. כעין שימני כחותם על לבך (שיר השירים ח' ו').

ד"ה בין עיניך: כעין תכשיט ורביד זהב שרגילין ליתן על המצח לנוי.

ראב"ע:

ד"ה והיה לך: יש חולקין על אבותינו הקדושים שאמרו כי לאות ולזכרון, על דרך כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך (משלי א' ט') גם וקשרתם לאות על ידיך (דברים ו' ד') כמו קשרתם על לוח לבך תמיד (משלי ו' כ"א) גם וכתבתם על מזוזות ביתך (דברים ו' ד') כמו כתבתם על לוח לבך (משלי ג' ג'). ומהו שיהיה לאות ולזכרון - שיהיה שגור בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים.
ואין זה דרך נכונה, כי בתחילת הספר כתוב משלי שלמה, והנה כל מה שהזכיר הוא דרך משל, ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל חלילה, רק הוא כמשמעו. על כן לא נוציאנו מידי פשוטו, כי בהיותו כמשמעו איננו מכחיש שיקול הדעת. כמו ומלתם את ערלת לבבכם (דברים י' ט"ז) שנצטרך לתקנו לפי הדעת. ואמר ר' משה הכהן כי יד ברב המקרא היד השמאלית. אף ידי יסדה ארץ וימני טפחה שמים (ישעיה מ"ח י"ג). ידה ליתד תשלחנה. וידי הקבלה חזקין, ואין צריכין חיזוק.

      דברים ו' ח':

ד"ה וכתבתם: גם אמרו שהוא כמו קשרם (משלי ג' ג') ואחר שקיבלו אבותינו האמת, נעזוב אלה הבודאים מלבם.

הרכסים לבקעה:

למען תהיה תורת ה' בפיך – תמיד. כשתעשם לאות על ידך ובין עיניך, תזכרם תמיד ותהיה על ידי זה תורתו בפיך... וסוף הפסוק הזה מפריך ומבטל דברי המפרש תחילתו בדרך החיצונים.

1.

במה שונה הרשב"ם מן הפירוש המקובל, וכיצד הוא נעזר בשיר השירים ח' ו'?

2.

כיצד סותר הראב"ע את פירושו – שהוא גם פירוש הקראים – ומה עניין משלי א' ט' להוכחותיו?

3.

לשם מה מביא הראב"ע את הפסוק דברים י' ט"ז בפירושו כאן?

4.

התוכל לסתור את פירוש הרשב"ם בדרכים אחרות? העזר גם בדברים ו' ח'.

5.

כיצד סותר בעל הרכסים לבקעה את פירוש הקראים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר