גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אל תשפכו דם..."

ב.

מכירת יוסף

פרשת וישב
שנת תשכ"ט

מכירת יוסף

בראשית פרק לז

למחציתו השניה של פרק זה עיין גם גיליון וישב תשי"ב.
א.  "אל תשפכו דם..."

פסוק כ"ב

"אַל תִּשְׁפְּכוּ דָם הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶּה אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר"

1.

רמב"ן:

ד"ה אל תשפכו דם: אמר להם: "הנה הייתי סובל לכם כאשר חשבתם להמית אותו בנכליכם כי גם אני שנאתיו, ורציתי שיומת על ידי אחרים, אבל אתם אל תהיו שופכי דם בידיכם, חלילה לכם".
והכוונה לראובן בכל זה היתה להצילו להשיבו אל אביו. והכתוב סיפר מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו, אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה, שלא קיבלו ממנו, כמו שאמר להם (מ"ב כ"א) "הלוא דיברתי אליכם לאמור: אל תחטאו בילד ולא שמעתם", וכאשר ראה שלא שמעו לעזבו, אמר להם: "אם כן אל תשפכו דם בידיכם". ולא אמר "דמו", כי הראה עצמו שלא יאמר כך לאהבתו, רק שלא יהיו שופכי דם. לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.

א. 

מה הם הקשיים בדברי ראובן שמיישב הרמב"ן?

ב. 

מניין לרמב"ן שגם "דברים אחרים אמר להם מתחילה", היינו דברים שלא נכתבו כאן, ודלמא לא אמר אלא אותם דברים הכתובים כאן?

ג. 

מה רוצה הרמב"ן להוכיח בהביאו את הפסוק מ"ב כ"א?

2.

רמב"ן:

ד"ה אל הבור הזה אשר במדבר: לאמור הנה הבור הזה עמוק ולא יוכל לצאת ממנו, והוא במדבר, ואם יצעק אין מושיע לו, כי אין עובר עליו.

א. 

מה הקושי בפסוק שרצה לפרש?

ב. 

במה הולך הרמב"ן בפירוש זה בעקבות פירושו הקודם (לחציו הראשון של הפסוק?)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר