גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות סגנון

ג.

"ונראה מה יהיו חלומותיו"

ד.

"מה בצע"

פרשת וישב
שנת תשי"ב

יוסף ואחיו

בראשית פרק לז, פסוקים יח - לו

הערה: לשאלה הידועה: מי מכר את יוסף – פסוק כ"ח – עיין גיליון וישב תש"ו שהיה מוקדש כולו לפסוק זה.

א.  שאלות כלליות

1.

הסבר, במה מתחילה בפסוק י"ח פסקה חדשה בפרקנו!

2.

הסבר, כיצד משתנה הלך רוחם של האחים למן פסוק י"ח "ויתנכלו אותו להמיתו" ועד לפסוק ל' "הילד איננו וכו'"?

3.

למה נאמרו אחרי דברי יהודה (פסוקים כ"ו-כ"ז) המילים "וישמעו אחיו" ולא נאמרו מילים אלה גם אחרי הצעת ראובן (פסוק כ"א)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר