גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"אשר"-"אם לא"

ג.

השוואת מפרשים

פרשת ראה
שנת תש"י

הברכה והקללה

דברים פרק יא, פסוקים כו - לב

לפסוקים אלה עיין גם גיליון ראה תש"ג בייחוד שאלה ב'!

א.  שאלה כללית

דברים רבה פרשה ד' סעיף ג':

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו... והקללה אם לא תשמעו... אמר ר' אלעזר: כשאמר הקב”ה דבר זה בסיני, באותה שעה (איכה ג') "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב" אלא מאליה הרעה באה על עושה הרעה והטובה באה על עושה הטובה, אמר ר' חגי: ולא עוד שנתתי לכם שני דרכים אלא שנכנסתי לפנים משורת הדין ואמרתי לכם: (דברים ל'): "ובחרת בחיים".

1.

הסבר את הרעיון הכלול בדברי המדרש האלה, וכיצד מפרשים הם את פסוקינו.

2.

מה ראה ר' חגי להוכיח את דעתו מדברים ל' ולא מכאן?

3.

נסה להוכיח את דעת ר' חגי ("שנכנס אתנו לפנים משורת הדין") גם מן הפסוקים שלנו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר