גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"הוא והושע"

ב.

"כי לא דבר רק הוא מכם" - שאלות ברש"י

ג.

"כי"

ד.

"כי לא דבר רק הוא"

ה.

"...כי הוא חייכם..."

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת האזינו
שנת תש"י

"...כי לא דבר רק הוא מכם..."

דברים פרק לב, פסוקים מד - מז

א.  "הוא והושע"

פסוק מ"ד

"הוּא וְהוֹשֵׁעַ"

רש"י:

ד"ה הוא והושע בן נון: שבת של דיוזגי היתה ניטלה רשות מזה וניתנה לזה העמיד לו משה מתורגמן ליהושוע שיהא דורש בחייו כדי שלא יאמרו ישראל בחיי רבך לא היה לך להרים ראש ולמה קוראהו כאן הושע לאמר שלא זחה דעתו עליו שאע"פ שניתנה לו גדולה השפיל עצמו כאשר מתחלתו.

חזקוני:

ד"ה הוא והושע בן נון: בתחילה כשנכנס להיות משרתו של משה קראו משה יהושע, שכן דרך מלכים לשנות שם למשרתיהם, כגון יוסף, דניאל, חנניה, מישראל ועזריה ועכשיו שנעשה מלך חזר לשמו הראשון. ומכל מקום בכל המקרא קוראו יהושע לפי שהורגל בו כבר.  

מה בין תשובותיהם ביישוב הקושי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר