גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

"והובא אל אהרן הכהן"

ג.

"בעיניו עמד"

ד.

שאלות לשון וסגנון

פרשת תזריע
שנת תש"ח

צרעת

ויקרא פרק יג

הערה: המתעניין בטעמי מצוות מצורע יעיין בגיליון תזריע תש"ב.
בגיליוננו זה נעמוד בעיקר על הצד הלשוני והסגנוני של פרשתנו.

א.  שאלת מבנה

השווה פסוק ב' – שהוא מעין כותרת לפרק – למבנה הפרק כולו.

מה המיוחד בסידור העניינים כאן, והיכן מצינו מבנה דומה לזה בתנ"ך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר