גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"נבוכים"

ב.

"וייראו מאוד..."

ג.

המילה "ויצעקו"

ד.

"...אשר דיברנו..." - היכן?

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בשלח
שנת תש"ו

רדיפת פרעה אחר ישראל

שמות פרק יד, פסוקים ג - טו

הערה: לשאלת "וחיזקתי את לב פרעה" (ד') "ויחזק ה' את לב פרעה" (ח') עיין החומר המפורט בגיליונות וארא תש"ב, וארא תש"ד.

א.  "נבוכים"

פסוק ג'

"נְבֻכִים הֵם בָּאָרֶץ סָגַר עֲלֵיהֶם הַמִּדְבָּר"

מלבי"ם:

... על ידי שיראה שחזרו לצד מצרים וחנו במקום סכנה לפני מגדל עוז ומקום צר, אם כן נבוכים הם בארץ ואינם יודעים הדרך והמקום, וממה שחזרו מן המדבר שהלכו לשם בחיפזון יומם ולילה יוכיח, כי בעל צפון סגר עליהם את המדבר ולא הניחם לצאת.

ועיין רש"י, פסוק ב':

ד"ה לפני בעל צפון: הוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי להטעותן, שיאמרו קשה יראתן, ועליו פירש איוב (איוב י"ב) "משגיא לגוים ויאבדם".

במה שונה המלבי"ם מן הפירוש הרגיל, ומה המריצו ללכת בדרך זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר