גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הנאום

ב.

"כי כמוך כפרעה"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

אין העונש זולת העוון

פרשת ויגש
שנת תשי"א

נאום יהודה

בראשית פרק מד, פסוקים יח - לד

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון ויגש תש"י, שעסק אף הוא כולו בנאום יהודה.

עיין ביחוד שאלות א1, א2, שם.

 

א.  למבנה הנאום

שים לב: נאומו של יהודה מתחלק לשלושה חלקים:

1. סיפור מה שהיה עד עכשיו       י"ח – כ"ט

2. תיאור העלול להיות מעכשיו      ל' – ל"ב

3. הצעה ובקשה                       ל"ג – ל"ד

1.

הסבר, למה חוזר יהודה ומספר באזני יוסף את כל השיחה שהתנהלה ביניהם בביקור הקודם – ובדיבור ישיר דווקא – והלא הדברים צריכים להיות ידועים ליוסף, ומה טעם חזר עליהם?

2.

למה השמיט יהודה מסיפורו את העובדה שהאשימם יוסף בריגול ואת מאסר שמעון?

אברבנאל, מתרץ:

והנה לא הזכיר לו תואנת המרגלים, כדי שלא יפתח פה לשטן ולא ישוב לדבר בו עוד.

נסה לענות לשאלתנו בתשובה אחרת!

3.

למה לא סיים יהודה את נאומו בפסוק ל"ג, המכיל את הצעתו ובקשתו, ומה ראה להוסיף עוד את פסוק ל"ד, ולסיים בו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר